Ben je niet zo'n prater? Vind je het lastig om uit te leggen wat er in je om gaat? Bij Arxplore bieden we behandelingbegeleiding en training aan door middel van adventure therapie (AT) en ervaringsleren.

Binnen PMT wordt gebruik gemaakt van lichaamsgerichte en bewegingsgerichte ervaringen door sport, spel of lichaamsgerichte oefeningen. Het doel is om psychosociale klachten te verminderen of weg te nemen. Dit wordt op een methodische wijze gedaan.

AT vindt veelal buiten plaats in een natuurlijke omgeving. Hierbij gebruiken we avontuurlijke activiteiten in een zoveel mogelijk natuurlijke omgeving.  

Ervaringsleren zetten we bijvoorbeeld in binnen groepen in combinatie met groepsdynamica, waarbij er met en van elkaar geleerd kan worden. 

Het spiegelkompas op foto staat symbool voor het richting geven aan je denken, voelen en handelen. Hiermee kan je binnen onze hulpverlening oefenen, ervaren, ontdekken. We gaan letterlijk aan de slag door te doen.