PMT valt onder de vaktherapie en wordt steeds vaker vergoed door een aanvullende verzekering. Voor meer informatie kunt u kijken op zorgwijzer.

Daarnaast is het voor jeugd tot 18 jaar mogelijk de zorg vergoed te krijgen door uw gemeente. Wij hebben helaas nog niet met alle gemeenten een contract. U kunt altijd contact met ons opnemen wat er mogelijk is. 

Het is ook mogelijk om zelf de behandeling te bekostigen. 

PMT bij kinderen en jongeren

Niet alleen praten, maar vooral veel doen!

Alleen er over praten werkt niet altijd. Daarom is psychomotorische therapie een geschikte vorm voor kinderen en jongeren die een last of probleem ervaren in het functioneren op sociaal en of emotioneel gebied. Soms ervaart het kind de last zelf niet, maar ervaart de omgeving de last, zoals de leerkracht, de ouder of de opvoeder.

PMT kan helpend zijn bij het omgaan met emoties zoals; boosheid, angst, verdriet. Het omgaan met grenzen van jezelf en de ander, spanning, pesten etc…

Meer over PMT bij kinderen of jongeren

PMT voor volwassenen

Wanneer praten alléén niet helpt kan het zinvol zijn om lichaams- en bewegingsgericht aan de slag te gaan.

PMT is geschikt bij stress- en burn-out klachten, angsten, onzekerheid, stemmingswisselingen, leren om gaan met emoties, agressie problemen. En....

PMT voor volwassenen