Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) nieuw bij Arxplore
 

Sinds 10 maart ’ 22 heb ik de cursus affectregulerende vaktherapie afgerond. Deze cursus geeft handvatten om op een gestructureerde wijze forse gedrags- en regulatieproblemen te verminderen. Samen met leerkrachten, ouders en andere betrokkenen wordt er samengewerkt.

Affectregulatie gaat over het reguleren van gevoelens en fysieke sensaties. Bij forse gedrags- of regulatie problemen is het vaak voor de persoon met problematiek veelal een onmacht omdat hij/zij niet weet hoe zich te moeten uiten of niet weet wat er in het lichaam gebeurd, zoals bij oplopende spanning.  

Binnen de sessies PMT kan worden geoefend om woorden te geven aan dat wat hij of zij ervaart en voelt binnen de verschillende oefeningen.

Momenteel wordt de interventie uitgevoerd samen met De Ezelsbrug, De Goldenraand en individuele cliënten.  

Meer en uitgebreide informatie is te vinden op de website van Het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie

Website: Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten? Of aanmelden voor een behandeling middels PMT informeer vrijblijvend via de mail of telefonisch.