Mijn naam is Cor Slager en ik woon samen mijn vriendin en twee kinderen.

Op mijn 19e besloot ik mijn jongensdroom achterna te gaan door beroepsmilitair te worden. Na 4 leerzame jaren bij het Korps Mariniers heb ik besloten de dienst te verlaten. Ik ben in 2006 gestart met de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk. Ik heb inmiddels ervaring opgedaan met diverse doelgroepen, zowel in het begeleiden als behandelen in verschillende rollen. Ik heb ervaring opgedaan met diverse problematiek, waaronder ODD, ASS, AD(H)D en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Naast mijn werk in de hulpverlening was ik werkzaam in de buitensport.

Vanuit een persoonlijke overtuiging dat bewegen, natuur en het buiten zijn mensen letterlijk en figuurlijk in beweging kan brengen om te leren, heb ik me zo verdiept in het inzetten van sport, bewegen en de natuur als middel binnen de hulpverlening. Sinds begin 2021 ben ik geregistreerd psychomotorisch therapeut.

 Ik heb de volgende studies afgerond:

  • Sociaal pedagogisch werk ( mbo 4, Noorderpoortcollege Groningen )
  • Hogere opleiding voor buitensportinstructeur en outdoormanagement (3 jarige HBO , Hanze Hogeschool Groningen)
  • Postgraduaat Adventure Education (2 jarige HBO , Odisee Hogeschool Brussel )
  • Bachelor Psychomotorische therapie en bewegingsagogie (4 jarige HBO, Windesheim hogeschool Zwolle)

Daarnaast heb ik diverse cursussen gevolgd om mij te blijven ontwikkelen waaronder: 

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Medic First Aid (EHBO) en BHV
  • Rots en water weerbaarheid
  • diverse verdiepingscursussen over;  verslaving, seksualiteit, (kinder)mishandeling, de meldcode huiselijke geweld, signs of safety etc.

Ik ben tevens SKJ geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional.