Bij Adventure therapie hebben doen en ervaren en belangrijke rol! Bij Arxplore vinden deze activiteiten plaats in een natuurlijke (of zo natuurlijk mogelijke) omgeving. Activiteiten die we bij Arxplore gebruiken zijn uiteenlopend.  Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van verschillende opdrachten en werkvormen, maar ook oriëntatie opdrachten, mountainbiken, klimmen of bushcraft (survival activiteiten). Zo kan er heel concreet binnen verschillende activiteiten gewerkt worden.

 De vaktherapeut zal vanuit zijn expertise en de klacht van de cliënt een passend behandelplan samenstellen, zodat er doelgericht gewerkt kan worden aan de klacht of problematiek.